HA7WEN

Displaytech 162B 2x16 karakteres LCD programozása

A kapcsolási rajz:
LCD
A PIC program forráskódja
A C-fájl