HA7WENA 2017/18 oszi felevben az aramkorepito szakkor / nagyfrekvencias aramkorok realizacioja targyat minden heten szerdan 12:15-14:00 kozott a V1 epulet 502 teremben tartjuk.


A feladat egy rovidhullamu OOK adovevo megepitese:
pixie_sch
pixie_sch
pixie_sch
pixie_sch


Regi rajzok:
2016/2017 tavasz:
rokavevo
2016/2017 osz:
taviranyito kapcsolas
taviranyito nyak
taviranyito alkatresz
A taviranyito ado forraskodja
A taviranyito vevo forraskodja
A taviranyito ado-vevo
2015/2016 tavasz:
FM ado
Az FM ado nyomtatott aramkori terve.
Meg regebbrol pedig:
rokavevo
fsk adovevo